Čo sa na hodine dejepisu nenaučíš

Zážitkové spoznávanie histórie alebo škola hrou v Malackách. Pre deti a mládež sme pripravili tri "minikrúžky" zamerané na praktické získavanie vedomostí a zručností.

Každý blok je rozdelený na dve časti, ktoré na seba nadväzujú, resp. spolu súvisia. Každý je obsahovo i náročnosťou zameraný na iné skupiny.

Prvý je určený pre mladých výskumníkov (11-15 rokov), ktorí sa chcú zúčastniť skúmania málo známych častí kaštieľa. Druhý sa bude venovať fotografovaniu klasickým preddigitálnym spôsobom (na film) a následnému spracovaniu až po vyvolanie fotiek (vek 13-18 rokov). Tretí bude zameraný na typické bylinkárstvo a prehliadku vývoja parkov (10-15 rokov).

co_sa_na_hodine_dejepisu_nenaucis-01jpg