13. 9. Grófi zo Svätého Jura a Pezinka a ich majetky na Záhorí

09_13_stretnutie_s_historiou_gaher_02-01jpg