17. 10. Čo hovorí účtovná kniha o živote malackých františkánov v 18. storočí

10_17_stretnutie_s_historiou_maria_zacharova-01jpg