21. 2. Jarné prázdniny v Múzeu Michala Tillnera

Vo februári sme si pripravili pre deti vo veku 6 až 12 rokov nový vzdelávací interaktívny program s názvom Zaži remeslo.

Vzdelávací program sa venuje prezentácii remesiel v minulosti, ich významu pre spoločnosť a fungovaniu remeselných cechov s dôrazom na lokálne špecifiká. Prostredníctvom témy remesla poodhaľuje život na Záhorí v čase, kedy nebola rozšírená masová výroba a dostupnosť potrebných výrobkov bol značne obmedzený. Na príklade pomyselného prijatia učňa do cechu a jeho postupu v rámci cechovej hierarchie trieda absolvuje „vandrovku“, ktorej výsledkom bude „zloženie“ majstrovskej skúšky, výrobe majstrovského výrobku a zloženia sľubu.

Cieľom programu je detským návštevníkom priblížiť fungovanie remeselných cechov v minulosti. Prostredníctvom zvolených metód je cieľom vtiahnuť detského diváka do diania, „oživiť históriu“. Dôraz je kladený na ocenenie remeselnej práce a jej nezastupiteľnosť v kontexte dnešnej doby.

Na podujatie je potrebné sa vopred nahlásiť na t. č. 034/7722110 alebo na muzeum@mckmalacky.sk. Kapacita je obmedzená.

Predpredaj vstupeniek na www.mckmalacky.sk.

vstupné: 1 €

Dĺžka podujatia: 75 minút02_JARNE_PRAZDNINY-01jpg