22. 8. Komunistický prevrat v Malackách v roku 1948

08_22_stretnutie_s_historiou_adam_bielesz-01jpg