24. 5. Zmeny v demografickom obraze obyvateľstva Záhoria po roku 1989

05_24_stretnutie_s_historiou_sprocha-01jpg


Múzeum Michala Tillnera vás pozýva na prednášku z cyklu Stretnutie s históriou
na tému Zmeny v demografickom obraze obyvateľstva Záhoria po roku 1989.
Prednášku si pre vás pripravil Doc. RNDr. Branislav Šprocha, PhD.
Prednáška sa bude konať v utorok 24. 5. 2022 o 18.00 v v pálffyovskom kaštieli.
Všetci ste srdečne vítaní.