4. 6. Pozemková reforma na veľkostatku Malacky

06_04_stretnutie_s_historiou_macejka-01jpg