Múzeum zmodernizovalo depozitár

MCK Malacky - Múzeum Michala Tillnera zrealizovalo v priebehu roka 2021 ďalší projekt: Chránime si zbierkové predmety. Tento raz nešlo o prezentáciu malackej histórie verejnosti, ale cieľom bolo zabezpečiť primeranú ochranu a bezpečnosť zbierkových predmetov, ktoré sú uschované v muzeálnom depozitári.

Tento projekt, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, bol druhou fázou modernizácie úložných priestorov depozitára. Vďaka novým regálom, kovovým skriniam na oblečenie a skrini na veľkoformátové písomnosti sa priestory na uschovanie zbierkových predmetov dostali do stavu, aký si vyžaduje ich ochrana. Zároveň sa zväčšil úložný priestor, ktorý aktuálne pokrýva potreby múzea. Zároveň múzeum z prostriedkov dotácie získalo novú techniku na digitalizáciu písomností a tlačí, ktoré má vo svojich zbierkach a archíve.


FPU_logo1_modrejpg

zmen_12_17_fpu_depozitar_pc_skener_5jpg

zmen_12_17_fpu_depozitar_pc_skener_8jpg

zmen_12_17_fpu_depozitar_pc_skener_2jpg

12_17_fpu_depozitar_pc_skener_6jpg