Malacky a okolie 13

Nové číslo zborníka Malacky a okolie v predaji

S radosťou vám oznamujeme, že od dnešného dňa si môžete v Turisticko-informačnej kancelárii na Záhoráckej ulici zakúpiť čerstvo vydaný zborník Malacky a okolie 13. Obsahuje desať rôznorodých príspevkov, ktoré vám poodhalia fragmenty regionálnej histórie prevažne z 19. a 20. storočia. Výborný vianočný darček pre každého, kto sa zaujíma o spoločensko-historické dianie v Malackách a jeho okolí.

Zborník vydáva Múzeum Michala Tillnera v Malackách.

Cena publikácie je 5 €.

Obsah:

Mária Zacharová: Páter Mansvét Olšovský a jeho pôsobenie v Malackách

Martin Macejka: Náčrt priebehu medzivojnovej pozemkovej reformy na veľkostatku Pálffyovcov v Malackách

Ema Kráľovičová: Židovská komunita v Malackách v medzivojnovom období (1918 – 1938)

Adam Bielesz: Ochranná zóna na Záhorí v rokoch 1939 – 1945 pohľadom civilného života

Andrej Wsól: Sovietski vojaci padlí v priestore Pernek

Dominik Šabo: Kňaz JUDr. Ján Turza, (ne)známe pôsobenie obyckého rodáka v Spojených štátoch amerických

Andrej Wsól: Chov koní na malackom panstve v 19. storočí

Andrej Wsól: Samovraždy Pálffyovcov

Mária Rybáriková: Spomienky na pani učiteľku Emmu Swanovú

Dušan Dobrovodský – Milan Dobrovodský: Spomienka na začiatok školskej dochádzky po druhej svetovej vojne