Malacky a okolie 14

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera pokračuje vo svojej edičnej činnosti a pred Vianocami vydalo v poradí už 14. zborník Malacky a okolie s podtitulom História.

Zborník pozostáva z deviatich článkov a štúdií od siedmich autorov. Niektoré z príspevkov odzneli v priebehu roka na pôde múzea v rámci cyklu Stretnutie s históriou. Zborník, ktorého vydanie finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj, je tematicky pestrý, časovo zahŕňa obdobie od predveľkomoravskej éry po druhú svetovú vojnu. Má rozsah 168 strán formátu A5. Bude k dispozícii v Turisticko-informačnej kancelárii v budove MCK na Záhoráckej ulici.

text: Martin Macejka

Obsah

Július Vavák: Slovanské hrady v Malých Karpatoch. Predveľkomoravské obdobie

Martin Macejka: Ukončenie patronátnych záväzkov Pálffyovcov voči kláštoru františkánov v Malackách                     

Adam Bielesz: Okupácia regiónu Záhorie nemeckou armádou v roku 1939

Pavol Vrablec: Kanonická vizitácia stupavskej farnosti z roku 1634       

Pavol Vrablec: Kanonická vizitácia malackej farnosti a jej filiálok Kostolišťa a Jakubova z roku 1701                           

Andrej Wsól: Zasnežené letisko

Barbora Cholková: Čo ukrývajú priezviská nemeckého pôvodu v Malackách?  

Andrej Wsól: Vojaci z Gajár v prvej svetovej vojne

Vladimír Červienka: Stručný príbeh partizána Jána Hanáka

zbornik14-obalkajpg