Malacky a okolie 15

Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera pokračuje vo svojej edičnej činnosti a vydalo v poradí už 15. zborník Malacky a okolie s podtitulom História.

Zborník pozostáva z dvanástich článkov a štúdií. Niektoré z príspevkov odzneli v priebehu roka na pôde múzea v rámci cyklu Stretnutie s históriou. Zborník, ktorého vydanie finančne podporil Bratislavský samosprávny kraj, je tematicky pestrý, časovo zahŕňa obdobie od predveľkomoravskej éry po druhú svetovú vojnu. Má rozsah 176 strán formátu A5. Bude k dispozícii v Turisticko-informačnej kancelárii v budove MCK na Záhoráckej ulici.

Cena zborníka je 8 € .

Obsah

Marek Hladík - Katarína Hladíková: Kultúrna krajina na Záhorí v prvom tisícročí po Kristovi. Germáni, Slovania a čo nám po nich zostalo

Helena Gahérová - Daniel Gahér: Grófi zo Svätého Jura a Pezinka a ich majetky na Záhoríň

Mária Zacharová: Sklárne na Plaveckom panstve

Ingrid Kušniráková: Viera a zbožnosť Pálffyovcov v ranom novoveku

Ingrid Halászová: Barokový reprezentačný portrét palatína Mikuláša V. Pálffyho v ornáte rytiera Rádu zlatého rúna

Pavlína Habová: Pálffyovci na stránkach Pressburger Zeitung v dobách osvietenstva

Martin Macejka: Zrušenie pálffyovského fideikomisu v roku 1925

Adam Bielesz: Ochranná zóna na Slovensku optikou časopisu nemeckej armády

Branislav Šprocha: Zmeny v demografickom obraze Záhoria po roku 1989

Andrej Wsól: Četníci v Malackách

Mária Zacharová: PhDr. Mikuláš Werner, zabudnutý rodák z Kostolišťa

Mária Zacharová: Priateľstvo Martina Benku s doktorom Mikulášom Wernerom


Malacky_a_okolie_15_obalkajpg