Spoznaj svoj región

"Nie je región ako región. Každý je niečím špecifický a charakteristický. Viete, čím je ten náš jedinečný a iný v porovnaní s ostatnými regiónmi Slovenska? S nami sa to zábavno-náučnou formou dozviete."

Milí pedagógovia,
prihláste svoju triedu na vlastivednú prednášku Turisticko-informačnej kancelárie v Malackách, ktorá môže byť vhodným doplnením regionálnej výchovy.

Prednáška je spoplatnená sumou 2 eurá/žiak.
Súčasťou programu je aj pracovný list. Programy vieme obsahovo prispôsobiť veku žiakov.

Svoju triedu môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu info@tikmalacky.sk.
Tešíme sa na vašu návštevu.ponuka_TIK_spoznaj_svoj_region-01jpg