Zaži remeslo!

"Nie je to tak dávno, čo sa učni do cechov prijímali, tovariši na vandrovky vydávali a majstri skúšky skladali... Šikovných ľudí nebolo nikdy dosť, remeselníkov stretnúť bola radosť.

Vydaj sa s nami na tovarišskú vandrovku po našom múzeu a ocitni sa v v dobe, kedy bola práca remeselníkov zlatom vážená."


Milí pedagógovia,
prihláste svoju triedu na interaktívny vzdelávací program Múzea Michala Tillnera v Malackách.

Vzdelávací program je spoplatnený sumou 2 eurá/žiak.
Programy vieme obsahovo prispôsobiť veku žiakov.

Svoju triedu môžete prihlásiť prostredníctvom e-mailu muzeum@mckmalacky.sk alebo preskoly@mckmalacky.sk.
Tešíme sa na vašu návštevu.vzdelvac _program_zazi_remeslo-01-01jpg