Publikácie

Múzeum Michala Tillnera vydáva každoročne zborník Malacky a okolie. História. Obsahuje príspevky z pravidelného historického seminára a prednášok z cyklu Stretnutie s históriou, doplnené o ďalšie články, štúdie a prílohy.

Zborník Malacky a okolie 1

Obsah
Pavol Vrablec: Malacky v stredovekých dokumentoch
Martin Hoferka: Farská správa Malaciek a okolia
Peter Michalovič: Ľudové hudobné tradície Malaciek a južného Záhoria
Tomáš Tandlich: Artikuly debnárskeho cechu v meste Malacky z roku 1669
Tomáš Tandlich: Artikuly kožušníckeho cechu na Plaveckom panstve z roku 1669
Ivana Fialová: Hospodárska a sociálna situácia v Malackách v 18. storočí
Richard Drška: Mestečká Gajary a Veľké Leváre v 18. storočí
Martin Macejka: Prevratové udalosti v Malackách v roku 1918
František Šimoník: 85. výročie založenia Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku
Stano Bellan: Hľadali sme tajné chodby

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 1
Podnázov: Zborník príspevkov – história
Zodp. red.: Mgr. Jana Zetková
Grafické spracovanie: Radoslav Vaško
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky – Múzeum Michala Tillnera
Rok vydania: 2008
Vydanie: Prvé
Počet strán: 164
ISBN 978 – 80 – 969620 – 1 – 3

Naskenovaný zborník si môžete stiahnuť vo formáte PDF nižšie.

Zborník Malacky a okolie 2

Obsah
Tomáš Tandlich: Palatín Pavol Pálffy a františkáni v Malackách v 17. storočí
Marian Havlík: Pavol Pálffy v kontexte s malackým kaštieľom
Ladislav Kačic: Hudba a hudobníci františkánskeho kláštora v Malackách v 17. – 19. st.
Mária Kršková: Prehľad archívnych dokumentov vzťahujúcich sa k františkánom v Malackách v Štátnom archíve v Bratislave
Pavol Vrablec: Pálffyovské archívne dokumenty v Múzeu Michala Tillnera v Malackách
František Šimoník: Exkurz do histórie vojenstva
Anna Škribová: Vianočné zvyky a tradície
Ivana Fialová: Obyvatelia Malaciek vo svetle daňových súpisov z 18. a 19. storočia
Jozef Škoda: Spolok svätého Vojtecha
Mária Gelingerová: Spolok svätého Vojtecha – miestna skupina Malacky
Štefan Valachovič: Spomienka k 120. výročiu narodenia Martina Benku
Anton Srholec: Nešťastné 20. storočie
Eduard Kožuch: Likvidácia kláštora v Malackách v noci z 13. na 14. apríla 1950

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 2
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec
Grafické spracovanie: Radoslav Vaško
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2009
Vydanie: Prvé
Počet strán: 148
ISBN 978 – 80 – 969620 – 2 – 0

Naskenovaný zborník si môžete stiahnuť vo formáte PDF nižšie.

Zborník Malacky a okolie 3

Obsah
Martin Macejka: Františkánske gymnázium v Malackách
Mária Kršková: Priblíženie osobnosti Jozefa Mansveta Olšovského
Peter Jašek: Akcia K so zameraním na likvidáciu františkánskeho kláštora v Malackách
Taťjana Šeniglová: Barbarská noc v Malackách
Kristian Elschek: Výsledky nových archeologických výskumov na Záhorí
Pavol Mešťan: Stručný pohľad do histórie židovstva na Slovensku
Daniel Hupko: K otázke vzájomného vzťahu Pálfiovcov a Malaciek
Mária Kršková: Zločin a trest v Malackách v 18. - 19. storočí
Denisa Bogdalíková: Dominik Skutecký – životom Európan, srdcom Slovák
Monika Kratochvílová: Františkáni v Malackách a ich prínos v oblasti výchovy a vzdelania v prvej polovici 20. storočia
Spomínanie Jozefa Esterleho zo Zohoru

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 3
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Dominika Šedivá
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2010
Vydanie: Prvé
Počet strán: 208
ISBN 978 – 80 – 969620 – 3 – 7

Naskenovaný zborník si môžete stiahnuť vo formáte PDF nižšie.

Zborník Malacky a okolie 4

Obsah
Elena Kurincová: Živnosti a možnosti ich múzejnej dokumentácie
Peter Brezina: Náčrt vývoja živnostníctva v Malackách v r. 1872 – 1950
Mária Zacharová: Roľnícke družstevné liehovary v Malackách a okolí
František Synek: Slovanské hradiště v Mikulčicíci, národní kulturní památka
Eliška Kováčová: Kamenné skulptúry a drobná sakrálna architektúra v Malackách
Pavlína Habová: Na ceste k modernej doprave v Malackách
František Šimoník: Príspevok k dejinám vojenstva na Záhorí
Miroslava Doršicová: Spolkový a kultúrny život v Malackách v medzivojnovom období
Martin Macejka: Telovýchova a šport na františkánskom gymnáziu v Malackách

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 4
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2011
Vydanie: Prvé
Počet strán: 156
ISBN 978 – 80 – 969620 – 4 – 4

Cena: 5 €

Zborník Malacky a okolie 5

Obsah
Stano Bellan: O význame symbolov a hodnote spomienok
Taťjana Šeniglová: Postavenie židov v dejinách ľudstva
Tomáš Tandlich: Židia v Malackách a v Bratislavskej stolici v 17. až 19. storočí
Martina Fiamová: Židia na Slovensku v rokoch 1938-1945 s prihliadnutím na situáciu v Malackách
Martin Macejka: Židovské domy v Malackách na začiatku 20. storočia
Peter Juza: Tolerancia – intolerancia ako aktuálny teoreticko-praktický problém
Martin Hoferka: Cirkevná správa na Záhorí v minulosti
Pavol Vrablec: Pálfiovské srdcia v Malackách
Monika Suchánková: Rómovia
Peter Ondrus: Podzemie Malých Karpát
Andrej Wsól: Letisko Kuchyňa za Slovenského štátu
Andrej Wsól: Ukrajinskí utečenci na Záhorí v 40. rokoch 20. storočia
Martin Macejka: Notári v Malackách do roku 1950
Martina Soukupová: Vlaková nehoda. Veľké Leváre, 11. 6. 1983

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 5
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2012
Vydanie: Prvé
Počet strán: 152
ISBN 978 – 80 – 969620 – 5 – 1

Cena: 5 €

Zborník Malacky a okolie 6

Obsah
Pavol Vrablec: Stavebný vývoj Malaciek do polovice 17. storočia
Tomáš Tandlich: Historická topografia Malaciek v rokoch 1566 až 1720
Martin Macejka: Budovy pálfiovského fideikomisu v Malackách v 19. a 20. storočí
Romana Fialová: Stavebný vývoj Malaciek 1945-1989. Výstavba v období socializmu
Ivan Klas: Ľudová architektúra Malaciek
Martin Macejka: Vývoj ulíc v Malackách
Mária Zacharová: Lodné mlyny na rieke Morave
Tomáš Haviar: Panstvo Malacky a úzkorozchodné železnice
Mária Zacharová: Prevratové udalosti v roku 1918 na území bývalého slúžnovského okresu Malacky
Pavlína Habová: Spolok záhorských akademikov v Malackách
Andrej Wsól: Ľahké opevnenia pri Zohore
Ľubomír Morbacher: Železná opona na Záhorí. Systém ochrany štátnych hraníc v rokoch 1948-1989
Pavol Vrablec: Kanonická vizitácia malackej farnosti v roku 1634

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 6
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Viktória Zalková
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2013
Vydanie: Prvé
Počet strán: 176
ISBN 978 – 80 – 969620 – 6 – 8

Cena: 5 €

Zborník Malacky a okolie 7

Obsah
Jana Zaťková: Prvá svetová vojna
Andrej Wsól: Prvá svetová vojna a Záhorie
Lucia Szőcsová: Malacky počas prvej svetovej vojny v zápisniciach obecného zastupiteľstva
Mária Zacharová: Vojaci vyhlásení za mŕtvych z územia dnešného okresu Malacky po prvej svetovej vojne
Andrej Wsól: Dostihové preteky na Marhečku
Martin Macejka: Záhorácka ulica v Malackách
Pavol Vrablec: Opis klaštera a kostela malackeho
Pavol Vrablec: Liek proti tuberkulóze z roku 1658
Pavol Vrablec: Liek proti žltačke
Andrej Wsól: Malačania v prvej svetovej vojne
Andrej Wsól: Z korešpondencie vojakov
Mária Zacharová: Zoznam vojakov vyhlásených za mŕtvych po prvej svetovej vojne
Marta Bukovčáková: Spomienky Jána Kissaryho na prvú svetovú vojnu a ďalšie roky života
Augustín Hujsa: Spomienky na „starečkovu prvú svetovú vojnu“
Alfréd Swan: Ako som športoval a hral futbal za Malacky

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 7
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2014
Vydanie: Prvé
Počet strán: 224
ISBN 978 – 80 – 969620 – 8 – 2

Cena: 5 €

Zborník Malacky a okolie 8

Obsah
Jakub Tamaškovič, Marek Hladík: Povodie dolnej Moravy vo včasnom stredoveku (Tézy z hranice 2)
Pavol Vrablec: Ako je to s dátumom najstaršej písomnej zmienky o Borskom Mikuláši?
Katarína Kořínková: Cesta môjho predka na Slovensko
Terézia Pavlásková: Učiteľ Bartolomej Gažo
Terézia Pavlásková: Učiteľ Jozef Kišon a jeho pôsobenie v Zohore
Andrej Wsól: Migranti z Malaciek do USA (1892 – 1946)
Andrej Wsól: Železničná stanica Kúty v rokoch 1943 – 1944
Monika Suchánková: Rodina a rodinný život v detskom domove Macejko v Malackách

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 8
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2015
Vydanie: Prvé
Počet strán: 190
ISBN 978 – 80 – 89835 – 00 – 3

Cena: 5 €

Zborník Malacky a okolie 9

Obsah
Katarína Hladíková: Hrnčiarske remeslo v praveku z pohľadu archeológie
Jozef Pavlásek: Murári na Záhorí
Mária Zacharová: Mlyny a mlynári na Plaveckom panstve do konca 18. storočia
Mária Zacharová: Mlynári, pivovarníci a piliari v Malackách
Lucia Szőcsová: Živnosti a podniky v Malackách
Martin Macejka: Lekárne v Malackách do polovice 20. storočia
Terézia Pavlásková, Jozef Pavlásek: Okresné živnostenské spoločenstvo v Malackách v rokoch 1926 – 1952
Peter Mráz: Vinohradník – pastier – včelár (v slovenskej klasicistickej poézii)
Anton Mikšík: Podnikateľské aktivity rodiny Františka Mikšíka v prvej polovici 20. storočia
Mária Rybáriková: Kominár
Eva Žilavá: Môj otec – živnostník
Martin Švec: Kostol Najsvätejšej Trojice v Malackách: Gotický, či renesančný? Úvaha o datovaní
Monika Mičudová: Pavol IV. Pálfi ako podporovateľ barokového výtvarného umenia a architektúry

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 9
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2016
Vydanie: Prvé
Počet strán: 248
ISBN 978 – 80 – 89835 – 01 – 0

Cena: 5 €

Zborník Malacky a okolie 10

Obsah
Tünde LENGYELOVÁ: Stravovanie šľachty v období raného novoveku na príklade rodu Pálfiovcov
Pavol VRABLEC: Kráľovská poľovačka v Malackách v roku 1790
Martin MACEJKA: Pálfiovský fideikomis Malacky – Devín – Bátorove Kosihy
Katarína HLADÍKOVÁ: Znovunájdené kachlice z pálfiovského kaštieľa v Malackách
Radoslav ČAMBAL: Laténske osídlenie na Záhorí
Marek BUDAJ: Peňažné pomery na Záhorí v 14. až 15. storočí vo svetle nálezov mincí
Jozef PAVLÁSEK: Július Stríbrnský
Jozef PAVLÁSEK: Vojtech (Albert) Hubek
Andrej WSÓL: Na panstve Mikuláša XIII. Pálfiho
Mária ZACHAROVÁ: Remeselníci v Historii domus františkánskeho kláštora v Malackách
Obrazová príloha

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 10
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2017
Vydanie: Prvé
Počet strán: 160
ISBN 978 – 80 – 89835 – 02 – 7

Cena: 5 €

Zborník Malacky a okolie 11

Obsah
Pavol JELÍNEK: Pochovávanie v dobe bronzovej
Marek HLADÍK – Marian MAZUCH: Včasnostredoveké pohrebiská na strednom a dolnom Pomoraví
Dita ANDRUŠKOVÁ: Pohrebné obyčaje na Záhorí
Martin MACEJKA: Cintoríny v Malackách
Gabriel KOCH: Smrť z perspektívy katolíckej viery
Igor BAZOVSKÝ: Záhorie v dobe rímskej
Daniela DVOŘÁKOVÁ: Ako kráľa Žigmunda liečili na hrade Korlátka
Jozef URMINSKÝ – Peter NOVOSEDLÍK: Archeologické nálezy z hrobky Balašovcov v Sološnici
Michaela DÖRNHÖFEROVÁ – Ivana ŠTEFANKOVÁ – Silvia BODORIKOVÁ – Radoslav BEŇUŠ: Antropologická analýza kostrových pozostatkov z krypty kostola Všetkých svätých v Sološnici (okres Malacky)
Andrej WSÓL: Sovietski vojaci pochovaní v priestore Malacky
Andrej WSÓL: Manévre pri Malackách v septembri 1884

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 11
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2018
Vydanie: Prvé
Počet strán: 160
ISBN 978 – 80 – 89835 – 05 – 8

Cena: 5 €

Zborník Malacky a okolie 12

Obsah
Vladimír TURČAN: Záhorie v čase Veľkej Moravy
Samuel JURALA: Moravsko-uhorské konfínium (so špeciálnym zameraním na Záhorie)
Mária ZACHAROVÁ: Listina z roku 1737 ukrytá vo veži františkánskeho kostola v Malackách
Vladimír SLANINKA: História úpravy Moravy na slovensko-rakúskej hranici
Terézia PAVLÁSKOVÁ – Jozef PAVLÁSEK: Notári v Zohore do roku 1910
Martin GAREK: Prevrat v roku 1918 na Záhorí a v Bratislave
Dita ANDRUŠKOVÁ: Tradičná svadba na Záhorí
Andrej WSÓL: Spomienky pruského dôstojníka
Andrej WSÓL: Zajatecké tábory v Malackách
Jakub ŠPOTÁK – Tibor LIESKOVSKÝ – Nikol QUARDOVÁ: Slovenský výskum mayskej civilizácie: od máp až po písmo

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 12
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2019
Vydanie: Prvé
Počet strán: 176
ISBN 978 – 80 – 89835 – 06 – 5

Cena: 5 €

Zborník Pálffyovci

Obsah
Marian HAVLÍK: Kaštieľ Pálffyovcov v Malackách. Vznik a stavebný vývoj
Andrej WSÓL: Inventár malackého kaštieľa v rokoch 1923-1926
Martin ŠVEC: Príspevok ku stavebným dejinám kostola Nepoškvrneného počatia Panny Márie v Malackách
Marek GILÁNYI: Pálffyovské hroby vo Viedni
Daniel HUPKO: Poznámky k miestam posledného odpočinku červenokamenskej línie Pálffyovcov: Hrad Červený Kameň a Smolenice
Diana DUCHOŇOVÁ: „Opatrne pri vyúčtovaní, aby ste neskončili na škripci.“ Inštrukcie a vystríhania vybraných hospodárskych úradníkov na pálffyovských panstvách v 17. storočí
Martin MACEJKA: Príspevok k správe Plaveckého panstva
Lucia SZŐCSOVÁ: Plavecké (malacké) panstvo ako súčasť fideikomisu v roku 1879
Mária ZACHAROVÁ: Pálffyovci očami malackých františkánov
Andrej WSÓL: Spomienky maršala Marmonta na Pálffyovcov

Tiráž
Názov: Pálffyovci
Podnázov: Dejiny šľachtického rodu od 17. po 20. storočie
Zostavil: Mgr. Martin Macejka
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2018
Vydanie: Prvé
Počet strán: 208
ISBN 978 – 80 – 89835 – 04 – 1

Cena: 8 €

Zborník Malacky a okolie 13

Obsah

Mária Zacharová: Páter Mansvét Olšovský a jeho pôsobenie v Malackách

Panny Márie v Malackách

Martin Macejka: Náčrt priebehu medzivojnovej pozemkovej reformy na veľkostatku Pálffyovcov v Malackách

Ema Kráľovičová: Židovská komunita v Malackách v medzivojnovom období (1918 – 1938)
Adam Bielesz: Ochranná zóna na Záhorí v rokoch 1939 – 1945 pohľadom civilného života
Andrej Wsól: Sovietski vojaci padlí v priestore Pernek
Dominik Šabo: Kňaz JUDr. Ján Turza, (ne)známe pôsobenie obyckého rodáka v Spojených štátoch amerických
Andrej Wsól: Chov koní na malackom panstve v 19. storočí
Andrej Wsól: Samovraždy Pálffyovcov
Mária Rybáriková: Spomienky na pani učiteľku Emmu Swanovú
Dušan Dobrovodský – Milan Dobrovodský: Spomienka na začiatok školskej dochádzky po druhej svetovej vojne

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 13
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Návrh obálky: Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD.
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2020
Vydanie: Prvé
Počet strán: 192
ISBN 978 – 80 – 89835 – 07 – 2

Cena: 5 €

Zborník Malacky a okolie 14

Obsah

Július Vavák: Slovanské hrady v Malých Karpatoch. Predveľkomoravské obdobie

Martin Macejka: Ukončenie patronátnych záväzkov Pálffyovcov voči kláštoru františkánov v Malackách
Adam Bielesz: Okupácia regiónu Záhorie nemeckou armádou v roku 1939
Pavol Vrablec: Kanonická vizitácia stupavskej farnosti z roku 1634
Pavol Vrablec: Kanonická vizitácia malackej farnosti a jej filiálok Kostolišťa a Jakubova z roku 1701
Andrej Wsól: Zasnežené letisko
Barbora Cholková: Čo ukrývajú priezviská nemeckého pôvodu v Malackách?

Andrej Wsól: Vojaci z Gajár v prvej svetovej vojne

Vladimír Červienka: Stručný príbeh partizána Jána Hanáka

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 14
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Návrh obálky: Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD.
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2021
Vydanie: Prvé
Počet strán: 168
ISBN 978 – 80 – 89835 – 08 – 9

Cena: 5 €

Zborník Malacky a okolie 15

Obsah

Marek Hladík - Katarína Hladíková: Kultúrna krajina na Záhorí v prvom tisícročí po Kristovi. Germáni, Slovania a čo nám po nich zostalo

Helena Gahérová - Daniel Gahér: Grófi zo Svätého Jura a Pezinka a ich majetky na Záhorí
Mária Zacharová: Sklárne na Plaveckom panstve
Ingrid Kušniráková: Viera a zbožnosť Pálffyovcov v ranom novoveku
Ingrid Halászová: Barokový reprezentačný portrét palatína Mikuláša V. Pálffyho v ornáte rytiera Rádu zlatého rúna
Pavlína Habová: Pálffyovci na stránkach Pressburger Zeitung v dobách osvietenstva
Martin Macejka: Zrušenie pálffyovského fideikomisu v roku 1925

Adam Bielesz: Ochranná zóna na Slovensku optikou časopisu nemeckej armády

Branislav Šprocha: Zmeny v demografickom obraze Záhoria po roku 1989
Andrej Wsól: Četníci v Malackách
Mária Zacharová: PhDr. Mikuláš Werner, zabudnutý rodák z Kostolišťa
Mária Zacharová: Priateľstvo Martina Benku s doktorom Mikulášom Wernerom

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 15
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Návrh obálky: Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD.
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2022
Vydanie: Prvé
Počet strán: 176 + 1 príloha
ISBN 978 – 80 – 89835 – 09 – 6

Cena: 8 €

Zborník Malacky a okolie 16

Obsah

Pavlína Uhrová: K vybraným oblastiam hospodárenia na pálffyovských panstvách v 17. - 18. storočí

Mária Zacharová: Čo hovorí účtovná kniha o živote malackých františkánov v 18. storočí
Ingrid Halászová: Meytensov portrét Mikuláša VIII. Pálffyho s rodinou. Na margo otáznikov okolo jeho datovania a identifikácie spodobených postáv
Martin Garek: Slovensko a nástup komunistov k moci (jeseň 1947 - február 1948) (s prihliadnutím na okres Malacky)
Adam Bielesz: Komunistický prevrat v Malackách optikou dokumentov Miestneho národného výboru v roku 1948
Dita Andrušková: Obyčaje pri narodení dieťaťa v ľudovej kultúre Záhoria
Mária Zacharová: Mlynárska rodina Binderovcov

Andrej Wsól: Gajaran v automobilovej sieni slávy

Andrej Wsól: Záznamy vojakov z Lábu za prvej svetovej vojny
Martin Macejka: Generálna dohoda o vyriešení pozemkovej reformy na veľkostatku Malacky
Barbora Cholková: Priezviská nemeckého pôvodu z rodných mien v Malackách

Tiráž
Názov: Malacky a okolie 16
Podnázov: História
Zostavil: Mgr. Pavol Vrablec, PhD.
Grafické spracovanie: Mgr. Martin Macejka
Návrh obálky: Mgr. Vanda Kráľovičová, PhD.
Tlač a výroba: Tlačiareň LUNA, Moravský Svätý Ján
Miesto vydania: Malacky
Vydavateľ: Mestské centrum kultúry Malacky
Rok vydania: 2023
Vydanie: Prvé
Počet strán: 190
ISBN 978 – 80 – 89835 – 10 – 2

Cena: 8 €